Генрі Чарлз Кері


Генрі Чарлз Кері
Генрі Чарлз Кері народився 15 грудня 1793 року в Філадельфії, в родині вихідця з Ірландії. У 1817 році Кері став партнером батька, який володів власним видавництвом. Пізніше Генрі зайняв пост глави видавництва «Кері, Лі і Кері».

З 1835 року Кері повністю присвятив себе науковій діяльності. У своїх ранніх роботах Кері розвивав ідеї А.Сміта і Д.Рікардо. Але з 1844 року перейшов на позиції прихильників протекціонізму і критики принципів свободи торгівлі.

У більш пізніх роботах він доводив, що технічний прогрес дозволить включати в господарський оборот нові природні ресурси, в результаті чого виробництво продовольства буде випереджати зростання населення. Кері також вважав, що в майбутньому праця і капітал зможуть налагодити гармонійні і взаємовигідні відносини.

Кері висунув закон розподілу, відповідно до якого із зростанням продуктивності праці «частка працівника збільшується як у пропорції, так і в сумі, частка ж капіталіста збільшується в сумі, але зменшується в пропорції». Він посилався на те, що вартість товарів визначається не фактично витраченим на їх виробництво кількістю праці, а витратами виробництва цих товарів за даних умов. Погляди Кері користувалися популярністю в 19 столітті.

Серед опублікованих ним праць — «Нарис про ставки заробітної плати», «Початки політичної економії», «Минуле, сьогодення і майбутнє», «Начала соціальної науки» і « Єдність закону».

Генрі Чарлз Кері помер 13 жовтня 1879 року на 86-му році життя.