Ілля Ліфшиц


Ілля Ліфшиц
Ілля Михайлович Ліфшиц народився 13 січня 1917 року в Харкові. У 1936 році закінчив Харківський університет, а через два роки — Харківський політехнічний інститут. У період з 1937 по 1968 роки працював у Харківському фізико-технічному інституті і одночасно з 1944 року завідував кафедрою Харківського університету.

Його роботи відносяться до фізики твердого тіла, до загальної теорії конденсованого стану речовини. Ліфшиц виконував новаторські роботи у вивченні поведінки електронів в невпорядкованих системах.

У 1948 році розробив теорію процесу двійникування. Встановив зв'язок між спостережуваними властивостями металів і геометрією і топологією їх поверхні Фермі, створивши новий напрям у фізиці металів, що одержало назву фермілогіі.

Багато робіт Ліфшиця присвячено фізичної кінетики. Він з'ясував кінетику руйнування надпровідного стану магнітним полем і струмом, перший простежив кінетику фазових переходів II роду і кінетику переходу металу з надпровідного стану в нормальний під дією магнітного поля. Ліфшиц є також одним із творців сучасної динамічної теорії твердого тіла і фізики квантових кристалів.

Ілля Михайлович Ліфшиц пішов з життя 23 жовтня 1982 року.