Томас Гоббс


Томас Гоббс
Томас Гоббс народився 5 квітня 1588 року, його батько був парохом. У 1608 році Томас закінчив Оксфордський університет, а в 1610 році став учителем лорда Гардвіка, сина аристократа Вільяма Кавендіша (згодом графа Девонширського).

Світогляд Гоббса сформувалося під впливом робіт і міркувань таких вчених як Френсіс Бекон, П'єр Гассенді, Рене Декарт і Йоганн Кеплер. Томас Гоббс вважав основою моральності якийсь «природний закон», тобто прагнення людини до задоволення своїх власних потреб. Відповідно, моральний обов'язок людини і моральні цінності, як вважав Гоббс, були рівні цивільним обов'язкам.

Гоббс придумав першу завершену систему механістичного матеріалізму. Суть її полягала в наступному: природа — це всього лише збори невизначених тіл, які відрізняються один від одного за формою, положенням в просторі, розмірами і руху (переміщенню). Чуттєві якості речей належать не самим речам, а лише нашому сприйняттю.

Держава, на думку Гоббса, є результатом договору між народами, а кращою формою державного устрою є монархія. Також велике значення він надавав церкві як знаряддю держави для підпорядкування собі народу. Тому монарх повинен бути одночасно і главою церкви.

Томас Гоббс помер 4 грудня 1679 в місті Дербішир в Англії. Його теорії довгий час лежали в основі розвитку громадської і філософської думки в Європі.