День працівників слідчих органів МВС РФ


Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 квітня 1963 право провадження попереднього слідства було передано Міністерству охорони громадського порядку, пізніше перейменованого у МВС СРСР. Введення Указу в дію і поклало початок офіційної діяльності слідчого апарату органів внутрішніх справ.

Комплектування слідчого апарату в МВС йшло на базі дізнання, а потім — органів прокуратури. Це дозволило в порівняно короткий термін створити в системі МВС слідчий апарат, здатний кваліфіковано, на високому професійному рівні розслідувати злочини. Працівники прокуратури допомогли закласти міцний фундамент у становленні професійного ядра органів попереднього слідства МВС і залишили про себе добру пам'ять.

Установа слідчого апарату в органах внутрішніх справ Російської Федерації мало закономірний характер. Воно було зумовлено практичними потребами боротьби зі злочинністю. Практика показала, що таке рішення виявилося цілком виправданим. Практично за півстолітню історію органи попереднього слідства МВС сформувалися і зміцніли, визначились найбільш доцільні структура, стиль і методи роботи.

Хоча варто відзначити, що історія становлення органів попереднього слідства почалась набагато раніше: згідно зі Статутом кримінального судочинства, прийнятому в 1864 році, була закладена ідея процесуальної самостійності слідчого, яка знайшла відображення в усіх наступних карно-процесуальних законах Російського держави.

У своєму розвитку органи попереднього розслідування зазнали ряд серйозних перетворень.

Перша реформа відбулася вже в 1922 році, коли відповідно до прийнятого Кримінально-процесуальним кодексом РРФСР весь слідчий апарат був зосереджений в системі органів юстиції, а у карному розшуку скасовувався. Одночасно розширювалася компетенція органів дізнання. Якщо на слідчих покладалося виробництво попереднього розслідування по 60 складам, то на органи дізнання — по 89.

Постановою ВЦВК і РНК РРФСР від 3 вересня 1928 слідчий апарат перепідпорядковується і переходить у відання прокуратури. А вже 20 жовтня 1929 року було прийнято рішення, що надає прокурорам право доручати міліції розслідування будь-якого злочину. На практиці це призвело до того, що протягом наступних 30 років міліція, не будучи за законом органом попереднього слідства, тим не менш, розслідувала у повному обсязі карні справи всіх категорій. Для забезпечення цієї діяльності в 1940-і роки в органах внутрішніх справ на підставі відомчого наказу були створені свої слідчі підрозділи на чолі зі слідчим відділом Головного управління міліції МВС СРСР.

Прийняті в 1958 році Основи карного судочинства наділили правом провадження попереднього слідства тільки слідчих прокуратури і держбезпеки. У зв'язку з цим слідчий апарат міліції було знов ліквідовано.

Разом з тим, через велике навантаження слідчі прокуратури виявилися не в змозі забезпечити розслідування всього масиву кримінальних справ. Органи дізнання по суті продовжували виконувати функції попереднього слідства і передавали порушені справи для закінчення розслідування у прокуратуру лише тоді, коли значний обсяг роботи з ним був виконаний.

У своїй вже офіційній біографії слідчий апарат МВС також має декілька етапів розвитку.

1963-1965 роки — період не тільки становлення органів попереднього слідства, але й віднесення до його підслідності найбільш складних і трудомістких справ про господарські злочини, в тому числі про розкрадання в особливо великих розмірах. Почавши з 2%, в подальшому слідчі МВС стали розслідувати більше 90% справ цієї категорії.

1965-1978 роки — розширення навчальної бази з підготовки слідчих, надання начальникам слідчих відділів процесуальних повноважень з контролю за розслідуванням злочинів, створення потрійної системи контролю за діями і рішеннями слідчого (відомчий процесуальний контроль, прокурорський нагляд і судовий контроль).

1978-1986 роки — подальше розширення підслідності слідчих МВС, віднесення до їх компетенції кримінальних справ про злочини.

1987-1988 роки — проведення експерименту по виділенню слідства в самостійну структуру, припиненого через погіршення взаємодії служб по розкриттю злочинів.

Сьогодні слідчий апарат МВС — найбільша структура органів попереднього слідства, яка розслідує 93% злочинів.