Всесвітній день стандартів


У цей день в 1946 році в Лондоні відкрилася конференція національних організацій по стандартизації. 25 країн, включаючи СРСР, були представлені 65 делегатами. Результатом їх роботи стало ухвалення рішення про створенні Міжнародної організації зі стандартизації — International Organization for Standardization (ISO).

У 1970 році президент ISO пан Фарук Сунтер (Туреччина) запропонував 14 жовтня відзначати Всесвітній день стандартів (World Standards Day) для того, щоб підкреслити важливість стандартизації для всієї світової економіки.

Стандартизація — встановлення і застосування правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема, для досягнення загальної оптимальної економії при дотриманні функціональних умов і вимог техніки безпеки.

Об'єктами стандартизації є конкретна продукція, норми, вимоги, методи, терміни, позначення і таке інше, мають перспективу багаторазового застосування, використовувані в науці, техніці, промисловому і сільськогосподарському виробництві, будівництві, транспорті, культурі, охороні здоров'я та інших сферах народного господарства, а також у міжнародній торгівлі.

Стандартизація істотно впливає на темпи розвитку і рівень виробництва. Базуючись на останніх досягненнях науки, техніки та практичного досвіду, стандартизація багато в чому не тільки визначає досягнутий рівень виробництва, але і є одним із стимулів прогресу науки і техніки.

В деяких країнах також відзначаються дні працівників цієї точної професії : 10 жовтня в Україні — День працівників стандартизації та метрології, 24 жовтня в Киргизстані — День працівників стандартизації та метрології.