Всеукраїнський день бібліотек


Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня згідно з Указом Президента України № 471/98 від 14 травня 1998 року.

Перші бібліотеки в Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після прийняття християнства в 988 році. Найбільшою і найбагатшою у той час була бібліотека Софії Київської, заснована в 1037 році Ярославом Мудрим. В цілому в бібліотеці налічувалося до 900 томів рукописних книг — грандіозна для середньовіччя кількість.

Книги, які виходили з майстерень Софійського собору, стали основою інших бібліотек, зокрема величезної бібліотеки Печерського монастиря, яка з кінця 11 століття стала найбільшим центром культурного життя Київської Русі.

Під час монголо-татарської навали книги гинули у війнах і пожежах. З тих часів збереглися лічені екземпляри бібліотеки Софії. Найвідоміші: Рейнське євангеліє (яке дочка Ярослава Мудрого Анна вивезла до Франції з Києва. На цій книзі приносили клятву французькі королі, а в даний час дають клятву президенти Франції), Остромирове євангеліє (1056-1057), два Ізборники 1073 та 1076 років, Мстиславове євангеліє 12 століття.

У Західній Україні активний бібліотечний рух починається зі створення Галицько-волинського князівства (приблизно з 13 століття). При дворі князя Володимира Васильковича — книжника і філософа — існувала величезна книжкова майстерня.

З появою книгодрукування в середині 15 століття відбуваються великі зміни в усьому європейському книговиданні і, звичайно, бібліотечній справі. Значний розвиток бібліотеки придбали в 16 столітті, великі книгосховища з'явилися при школах в Острозі й у Львові. У 17 столітті була організована бібліотека Київської академії. У 18 столітті значні бібліотеки мали заможні благородні пологи, козацькі старшини, єпископи, монастирі, різні школи.

У другій половині 19 — початку 20 століття в Західній Україні, яка входила на той час до складу Австро-Угорщини , діяла мережа культурно-освітніх осередків «Просвіта». Це суспільство вже в 1914 році мало по всьому краю 78 філій, 2944 читальні. У 1914 році власні читальні діяли у 75% українських населених пунктів Галичини, в 1939 році мережею філій і читалень «Просвіти» було охоплено 85% західноукраїнських земель.

У радянські часи бібліотечна справа стала частиною державної політики.

Сьогодні в Україні нараховується близько 40 тисяч бібліотек. Серед ведучих — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.

Кількість бібліотечних працівників складає більше 53 тисяч чоловік. Послугами книгосховищ користуються більше 17,5 мільйонів читачів.