Михайло Леонтович


Михайло Леонтович Михайло Леонтович
Михайло Олександрович Леонтович народився (22 лютого) 7 березня 1903 року в Москві. Закінчив МГУ в 1923 році, тут же в подальшому на протязі всього життя займався науковими дослідженнями.

Його праці присвячені електродинаміці, фізичної оптики, статистичної фізики, термодинаміки, квантової механіки, теорії коливань, акустиці, радіофізиці, фізики плазми та проблеми керованого термоядерного синтезу. Спільно з Л.І.Мантельштамом в 1929 році побудував теорію тунельного ефекту, брав участь у створенні повної класичної теорії комбінаційного розсіювання світла в кристалах. У 1937 році разом з Мандельштамом запропонував загальний метод розгляду явищ дисипації в системах з кінцевим часом релаксації, що отримала широке застосування у фізиці твердого тіла і газодинаміці.

Надзвичайно плідними при дослідженні широкого кола задач електродинаміки є запропоновані Леонтовичем «граничні умови»для електромагнітного поля на поверхні тіл з великою комплексною діелектричною проникністю.

Він розробив метод рішення граничних задач електродинаміки і теорії розповсюдження радіохвиль — так званий метод параболічного рівняння, що отримав загальне визнання і стимулював прогрес багатьох напрямків математичної фізики. Разом з С.М. Ритов встановив взаємозв'язок між кореляцією флуктуацій струму в середовищі і її провідністю.

У 1951 році очолив теоретичні дослідження з фізики плазми та проблеми керованого термоядерного синтезу в нашій країні, будучи ініціатором і активним учасником більшості робіт в цій області. Йому належить тут низку фундаментальних фізичних ідей, зокрема — з основ теорії перспективного термоядерного реактора — Токомаку.

Його ідеї про зрівноважуванні тороїдального розтягування плазми з струмом за допомогою провідного кожуха і про стабілізацію плазмового витка сильним магнітним полем лежать в основі системи «токомак». У 1958 році за дослідження потужних імпульсних розрядів в газі для отримання високотемпературної плазми удостоєний Ленінської премії.

Помер вчений Михайло Олександрович Леонтович 30 березня 1981 року в Москві, залишивши багату наукову спадщину.