Людвіг Больцман


Людвіг Больцман
Людвіг Едуард Больцман народився 20 лютого 1844 року в Відні, Австрія. Сім'я його була заможною, він отримав хороше виховання. У школі вчився старанно, любив природу, захоплювався поезією і музикою.

У 1866 році Больцман отримав диплом Віденського університету, а через два роки став приват-доцентом цього університету. Ще через два роки він стає професором теоретичної фізики університету в Граці, потім професором математики університету Відня.

Больцман є автором робіт по багатьом науковим дисциплінам: математиці, механіці, гідродинаміці, оптиці, теорії електромагнітного поля, термодинаміки та іншим. Найбільш високо цінуються його роботи з кінетичної теорії газів і термодинаміки. Больцман узагальнив закон Максвелла про розподіл швидкостей газових молекул на гази, встановив формулу «больцманівського розподілу» і вивів основне кінетичне рівняння газів, яке є основою фізичної кінетики.

Больцман теоретично обгрунтував відкритий раніше закон випромінювання абсолютно чорного тіла, був прихильником молекулярної теорії будови речовини. Однак ці погляди Больцмана зустрічали неприйняття з боку багатьох вчених, можливо, це стало причиною охопила Больцмана депресії.

Він покінчив життя самогубством 5 вересня 1906 року в селищі Дуіно , поблизу Трієста (Австро-Угорщина).