Абрам Йоффе


Абрам Йоффе Абрам Йоффе
Абрам Федорович Йоффе народився 29 жовтня 1880 року в родині купця другої гільдії Файвіша Іоффе. Середню освіту він здобув у реальному училищі міста Ромни Полтавської губернії, де навчався з 1889 по 1897 роки.

У 1902 році Іоффе закінчив Санкт-Петербурзький технологічний інститут. А в 1905 році — Мюнхенський університет в Німеччині, де працював під керівництвом Вільгельма Рентгена і отримав ступінь доктора філософії.

З 1906 року працював у Політехнічному інституті, де в 1918 році організував фізико-механічний факультет для підготовки інженерів-фізиків.

У 1911 році Абрам Йоффе визначив заряд електрона, використавши ту ж ідею, що і Р.Міллікен: в електричному та гравітаційному полях врівноважувалися заряджені частинки металу ( Міллікен у своєму досвіді використовував крапельки масла). Однак цю роботу Іоффе опублікував тільки в 1913 році, а Міллікен опублікував свій результат дещо раніше, тому в світовій літературі експеримент отримав його ім'я.

Іоффе — автор робіт по експериментальному обгрунтуванню теорії світла (роботи вів з 1909 по 1913 роки), фізики твердого тіла, діелектриків і напівпровідників.

Іоффе був редактором багатьох наукових журналів, автором низки монографій, підручників і популярних книг, у тому числі «Основні уявлення сучасної фізики» і «Фізика напівпровідників».

Абрам Федорович Йоффе помер 14 жовтня 1960 року в своєму робочому кабінеті. Він був похований на Літераторських містках Волкова кладовища в Ленінграді.