Володимир Большаков


Володимир Большаков Володимир Миколайович Большаков
Володимир Миколайович Большаков, фахівець з екології тварин, еволюційної та популяційної екології, народився 21 вересня 1934 року в місті Молога Ярославської області, в сім'ї службовців. Закінчивши з медаллю середню школу і з відзнакою — біологічний факультет Уральського державного університету імені Горького за фахом «Зоологія», в 1959 році він вступив до аспірантури Уральського філіалу Академії наук СРСР. У 1962 році Большаков захистив кандидатську, а в 1969 році — докторську дисертації.

У 1959-1964 роках Большаков працював в Інституті біології УФ АН СРСР. У 1976 році перейшов в Інститут екології рослин і тварин УрВ РАН. У 1998 році він став віце-президентом Російської академії наук. Паралельно Большаков завідував кафедрою екології Уральського державного університету.

За цей час він підготував 40 кандидатів і вісім докторів наук, отримав кілька вчених ступенів: у 1969 році — доктора біологічних наук, у 1978 році — звання професора. У 1979 році Володимир Большаков став членом-кореспондентом РАН, а з 23 грудня 1987 року — академіком зі спеціальності «Екологія».

Його громадська діяльність не менш обширна, ніж наукова: голова Російського комітету з програми ЮНЕСКО « Людина і біосфера»(МАБ) при Президії РАН, президент теріологічного товариства Росії, член Ради при Президентові Російської Федерації з науки, технологій та освіти, голова Об'єднаної Ради з біологічних наук, дійсний член Індійської зоологічної академії ...

Крім того, Большаков займає посаду головного редактора журналу «Екологія» і є членом редколегій журналів «Наука в Росії», «Зоологічний журнал».

Основна сфера наукових інтересів Большакова — популяційна і еволюційна екологія. Він вніс істотний внесок у розвиток цих наук, зокрема, в теорію внутрішньовидового формоутворення та екологічної адаптації. Під його керівництвом проводилися дослідження ролі різних форм внутрішньовидової мінливості, структури популяції тварин, її динаміки та стійкості в умовах впливу різних антропогенних факторів.

Володимир Большаков опублікував більше 480 наукових робіт, серед яких більше 48 монографій і кілька науково-популярних книг (у тому числі «Звірі Уралу», «Світ ссавців»). Він також брав активну участь у створенні Червоної книги Середнього Уралу і Червоних книг Ханти-Мансійського та Ямало-Ненецького автономних округів.

За неоціненний внесок у науку Володимир Большаков отримав безліч нагород, в тому числі Орден Трудового Червоного Прапора , Золоту медаль імені Сукачова, Державну премію СРСР.