Борис Рибаков


Борис Рибаков Борис Олександрович Рибаков
Борис Олександрович Рибаков народився в Москві (21 травня) 3 червня 1908 року в родині старообрядців. Батько — директор Учительського інституту, мати — вчителька. Борис отримав шкільну освіту вдома, і в 1924 році став студентом історичного факультету МДУ, а в 1930 році закінчив його.

Ще до закінчення університету, в 1929 році була надрукована перша наукова робота Бориса Рибакова. Закінчивши МГУ, Борис Олександрович працював в Олександрівській слободі, в Московському обласному педагогічному інституті, а в кінці 1930-х років він прийшов у альма-матер і до кінця життя працював на історичному факультеті МДУ. Деякий час був завідувачем кафедри, деканом факультету, проректором МГУ.

У 1943 році вчений захистив докторську дисертацію і став професором. У 1953 році його він став членом-кореспондентом, а в 1958 році — дійсним членом Академії Наук СРСР.

Наукові інтереси Бориса Рибакова лежали в області древньої російської історії. З 1932 року він проводив археологічні розкопки в давньоруських містах Тмутаракані, Чернігові, Любечі та інших.

У 1949 і 1952 роках він став лауреатом Сталінських премій. Його статті і монографії розкривають соціально-економічну та політичну історію східних слов'ян і Древньої Русі, історію давньоруського ремесла і культури, він пише праці з метрології, епіграфіка, хронології, літописання, народному епосу — всього близько 500 робіт. Рибаков також брав участь у написанні багатотомних узагальнюючих праць і підручників для вузів.

У 1956 році Борис Олександрович був призначений директором Інституту археології АН СРСР. У 1976 році за дослідження з історії культури Росії Рибаков отримав Ленінську премію, а в 1978 році був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці.

Помер вчений Борис Олександрович Рибаков 27 грудня 2001 року в Москві.