Арон Гуревич


Арон Гуревич Арон Гуревич
Арон Якович Гуревич народився 12 травня 1924 року в Москві. У 1947 році він закінчив історичний факультет Московського державного університету, а в 1950 році — аспірантуру Інституту історії АН СРСР. Захистив кандидатську дисертацію в 1950 році і докторську дисертацію — в 1962 році.

Працював в Калінінському державному педагогічному інституті, Інституті філософії АН СРСР, Інституті загальної історії РАН, Московському державному університеті, Інституті вищих гуманітарних досліджень ім. Е.М. Мелетинського РДГУ. У 1989-1992 роках Арон Якович також читав лекції з середньовічної історії в Італії, США, Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції, Англії, Франції.

Він був членом міжнародних організацій учених-істориків. Арон Гуревич написав підручники та глави підручників з історії середніх віків для педагогічних інститутів та університетів, ряд статей для колективної монографії «Історія селянства в Європі». Видав мемуари «Історія історика».

Сферою наукових інтересів вченого була історія середньовічної європейської культури, історія Скандинавії та скандинавської культури, методологія історії, культурна антропологія. Його погляди в 1960-1970-ті роки часто критикувалися, оскільки він ставив під сумніви ряд положень Маркса і Енгельса і мав свій погляд на генезис європейського феодалізму.

Арон Якович вважається засновником історико-антропологічного напряму в науці, його праці вплинули на всю вітчизняну історичну науку, а також на суміжні дисципліни — антропологію, філософію, культурологію.

Помер історик Арон Якович Гуревич 5 серпня 2006 року в Москві.