Джекоб Морено


Джекоб Морено Джекоб Леві Морено
Джекоб Леві Морено народився 6 травня 1889 року в Бухаресті (Румунія), в сім'ї іспанських євреїв, він був старшим з шести пізніше з'явилися на світ братів і сестер.

Батько хлопчика, Морено Ніссим Леві, був купцем. Багато років по тому Джекоб Морено Леві візьме ім'я батька в якості прізвища, і стане відомий світові під іменем Джекоба Леві Морено («Морену» по-єврейськи означає «Учитель»).

Вища освіта Морено отримав у Віденському університеті, де вивчав медицину і філософію. Там же він познайомився з працями З.Фрейда, які мали значний вплив на його подальшу творчість. Під час навчання Морено зацікавився психіатрією, і після закінчення навчання з 1925 року він працював у різних психіатричних клініках і інститутах Австрії.

У цей же період Морено зацікавився психологічними процесами, що протікають в малих групах. На його думку, вивчаючи дані процеси в малій групі, що відбиває неформальну мікроструктуру суспільства, з позицій, близьких гештальтпсихології та психоаналізу, можна побачити, що психологічне благополуччя особистості визначається її місцем у системі міжособистісних відносин.

Для виявлення прихованої від зовнішнього спостерігача структури цих відносин, определяющейся емоційними зв'язками, взаємними симпатіями й антипатіями, тяжіння і відштовхування, Морено розробив метод соціометрії. Отримання в результаті використання цього методу формалізованої структури міжособистісних відношенні має не тільки діагностичне значення, але служить також основою для корекційної роботи, сприяючи вирішенню особистісних конфліктів шляхом цілеспрямованої зміни становища особистості в системі міжособистісних відносин.

Як діагностичне, так і корекційна значення мають також розроблені Морено методи соціограми і психодрами, що використовуються в сучасній групової психотерапії і соціально-психологічному тренінгу.

У 1927 році Морено переїхав до США , де і жив до самої смерті. У 1936 році він заснував перший терапевтичний театр, а також клініку в Бікон-Хіллі. Продовжував Морено і свої дослідження в області соціометрії, і створив практичний метод застосування цієї науки на практиці.

Свої наукові напрацювання Морено відобразив у книзі «Соціометрія і вивчення людини» (1953). Це психологічна теорія суспільства, в основі якої лежить прагнення пояснити всі сторони соціального життя — економічні, політичні, через емоційні стосунки між людьми, їх симпатії та антипатії по відношенню один до одного. Морено вважав, що всі проблеми сучасного суспільства можуть бути вирішені шляхом перестановки людей відповідно до їх емоційними перевагами.

Помер талановитий психіатр і соціальний психолог Джекоб Леві Морено 15 травня 1974 року в Нью-Йорку (США).

Соціометричний метод, створений Джекобом Морено, справив значний вплив на розвиток психіатрії, психології та соціології. Елементи соціодрами входять в поведінкову психотерапію, соціально-психологічний тренінг, в ділові ігри. Сьогодні соціометричний метод активно застосовується в різних установах при формуванні малих груп.