Олександр Глазунов


Олександр Глазунов Олександр Костянтинович Глазунов
Олександр Костянтинович Глазунов народився 10 серпня 1865 року в Петербурзі. Ріс в доброзичливій і культурному середовищі. У 13 років грав на фортепіано, скрипці, віолончелі. До 1877 року отримував домашню освіту. У 1877-1883 роках навчався в Петербурзькому реальному училищі.

Під впливом Балакірєва, Бородіна, Чайковського, Танєєва, Стасова сформувалися творчі принципи композитора.

З 1888 року Глазунов виступав як диригент в Росії і за кордоном. З 1899 року він — професор Петербурзької консерваторії. У 1905 році на знак протесту проти реакційних дій дирекції пішов з консерваторії, куди повернувся після часткового задоволення вимог прогресивної професури і студентства, з кінця 1905 року директор консерваторії.

Після революції 1917 року Олександр Костянтинович зайняв посаду ректора Петроградської консерваторії. Він брав активну участь у будівництві радянської культури, перебудові музичної освіти, вів громадську музично-просвітницьку роботу. У 1928 році як член журі Міжнародного конкурсу ім. Ф.Шуберта виїхав до Відня. Через хворобу не зміг повернутися на батьківщину.

Глазунов — один з найбільших російських композиторів кінця 19 — початку 20 століть. Продовжувач традицій «Могутньої купки» і Чайковського, він поєднав у своїй творчості лірико-епічну і лірико-драматичну гілки російської музики.

У творчому доробку Глазунова одне з основних місць належить симфонічної музиці різних жанрів. У ній знайшли відображення героїчні образи російського епосу, картини рідної природи, російська дійсність, пісенність слов'янських і східних народів.

Наслідуючи традиції Чайковського, Глазунов поглибив роль музики в балеті, збагативши її зміст. Глазунову належать обробки російських, чеських, грецьких гімнів і пісень.

Завершив спільно з Римським-Корсаковим оперу «Князь Ігор», по пам'яті записав 1-шу частина 3 — ї симфонії Бородіна. Брав участь у підготовці до друку творів М.І. Глінки. Оркестрував «Марсельєзу», а також ряд творів російських і зарубіжних композиторів.

Помер Олександр Костянтинович Глазунов 21 березня 1936 року в Парижі. У 1972 році прах Глазунова був перевезений в Ленінград (нині — Санкт-Петербург).