Жан Батист Фур'є


Жан Батист Фур'є Жан Батист Фур'є
Жан Батист Фур'є народився 21 березня 1768 року в Осері. Здобув освіту у військовій школі в рідному місті Осері, після закінчення залишившись там же викладачем, пізніше, в 1796-1798 роках, викладав в Політехнічній школі.

Його перші праці відносяться до алгебри. Теорема про число дійсних коренів алгебраїчного рівняння, лежачих між даними кордонами, названа ім'ям Фур'є, була їм викладена вже в лекціях 1796 року. Повне її рішення було отримано Штурмом лише в 1829 році.

Основною тематикою досліджень Фур'є була математична фізика. У 1807 і 1811 роках він представив на суд Паризької Академії наук свої перші відкриття по теорії поширення тепла в твердому тілі, а в 1822 році опублікував «Аналітична теорія тепла», яка відіграла велику роль у подальшій історії математики.

Саме в цій роботі Фур'є вивів диференціальне рівняння теплопровідності і розвинув «метод Фур'є». В основі цього методу лежить представлення функцій тригонометричними рядами Фур'є, які стали дієвим і важливим знаряддям математичної фізики. Його метод розділення змінних отримав подальший розвиток у працях Пуассона, Остроградського та інших математиків 19 століття.

Фур'є вніс важливий внесок у вирішення спору про поняття функції, в якому брали участь найбільші математики 18 століття.

У 1818 році Фур'є займався дослідженням питання про умови застосовності ньютонівського методу чисельного рішення рівнянь, не знаючи про аналогічні результати, отримані в 1768 році французьким математиком Мурайлем. Підсумком робіт Фур'є з чисельних методів розв'язання рівнянь є «Аналіз певних рівнянь», виданий уже після смерті автора у 1831 році.

Помер Жан Батист Фур'є 16 травня 1830 року в Парижі.