Маулід ан-Набі — народження Пророка Мухаммеда


Народження Пророка Мухаммеда — Маулід ан-Набі ( Mawlid an — Nab