Міжнародний день акредитації


Міжнародний день акредитації (International Accreditation Day) був заснований 9 червня 2008 року. Підставою свята послужила глобальна ініціатива, підтримана спільним рішенням Міжнародного Форуму з Акредитації (International Accreditation Forum, IAF) та Міжнародним співпрацею з акредитації лабораторій (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) з метою залучення уваги до робіт, пов'язаних з акредитацією.

ILAC та IAF є організаціями, які займаються акредитацією випробувальних лабораторій і, відповідно, органів з сертифікації. Тому це свято, перш за все, слід розглядати як свято тих, хто проводить акредитацію за визнанням технічної компетентності випробувальних лабораторій (органів з сертифікації).

Акредитація допомагає прийняти усвідомлене рішення при виборі лабораторії, тому що саме за допомогою акредитації показана компетентність, неупередженість та можливості лабораторії.

У міжнародне співтовариство ILAC, створене більше 30 років тому, входять представники органів з акредитації з понад 70 країн. Органами акредитації по всьому світу підписано Угоду, яка сприяє розширенню товарів і послуг за межами національних кордонів.

Метою даної Угоди є створення міжнародної основи для підтримання міжнародної торгівлі за допомогою зниження технічних бар'єрів. У результаті може бути реалізована одна з цілей вільної торгівлі: випробувано одного разу — прийнято скрізь (product tested once and accepted everywhere).

Акредитація необхідна і в інших сферах діяльності.

Акредитація , акредитування (від латинського accredere — довіряти), в міжнародному праві — процедура призначення дипломатичного представника (або постійного представника держави при-якої міжнародної організації).

Акредитації підлягають також представники засобів масової інформації при їх призначенні на роботу в іншій країні, при висвітленні міжнародних конференцій, зустрічей глав держав, а також представники іноземних фірм, що працюють в іншій державі.

Журналісти акредитуються при прес-службах парламентів, конгресів, форумів, інших подій або міжнародних організацій або офіційних державних службах зв'язку з пресою країни перебування. У процесі акредитації їм видаються посвідчення, які дають право участі в заходах для преси. Торговельні і комерційні представники акредитуються при торгово-промислових палатах чи асоціаціях, а також на відповідних виставках, ярмарках.