День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України


День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначається в Україні щороку в останню суботу травня згідно з Указом Президента (№ 563/99, від 25.05.99 р.).

Першої української друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій у 1491 році з'явилися перші книги, надруковані кирилицею . Друкарня Фіоля видавала книги для України та суміжних країн, вона почала видання книг на кирилиці в тій формі, яку продовжили друкарні в Україні.

Першу друкарню в Україні заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. Вона діяла впродовж 1573-1575 років, а першою виданою на українських землях книгою став «Апостол» (у 1574 році), який історично поклав початок розвитку книгодрукування в Україні.
Перша сторінка Львівського «Апостола»
Справжнім шедевром друкарського мистецтва стала Острозька Біблія, завершена в 1581 році. Острог став також першим в Україні центром видання тогочасної публіцистики, яку пізніші дослідники назвали «полемічною літературою».

Однією з осередків книгодрукування в Україні була Печерська Лавра. Заснована в 1616 році Київська лаврська друкарня працювала три сторіччя.

Крім друкарень кириличного шрифту, в Україні працювали і латинсько-польські: першою була діяла в 1592-1602 роках невелика друкарня у Львові.

Всього в Україні в 1574-1648 роках діяли 25 друкарень. Головними центрами видавничої діяльності були великі торговельні міста — Київ, Львів, Острог. Тут були не тільки кадри ремісників, книжників, редакторів, але й можливості ширшого збуту. При великих друкарнях були свої книгарні. Продажем книжок займалися також працівники друкарень, купці і крамарі, які розповсюджували книги разом з іншими товарами.

Був в Україні і негативний досвід руйнації книговидання, починаючи з 1720 року, коли Петро І заборонив своїм указом книговидання українською мовою.

Українське книговидання часами трохи жевріло, але не помирало. Навіть у складний період між першою і другою світовими війнами в Галичині існувало близько 50 українських видавництв.

Редакційна колегія проекту «Календар подій» щиро вітає фахівців всіх професій, пов'язаних з друкарським справою, зі святом. Бажаємо, щоб попит на хороші книги з кожним роком збільшувався, і щоб у вас не вичерпувалося бажання друкувати, видавати і продавати гарні книги.