Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку


21 травня 2003 року вперше відзначався Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). У цьому зв'язку Генеральний директор ЮНЕСКО Коїтіро Мацура звернувся до міжнародної громадськості з наступним посланням:

«Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 20 грудня 2002 року в резолюції 57/249 «Культура і розвиток» ухвалила проголосила 21 травня Всесвітнім днем ??культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку і запропонувала всім державам-членам, міжурядовим органам, організаціям системи Організації Об'єднаних Націй і відповідним неурядовим організаціям, серед іншого, інформувати громадськість про цінності і важливості різноманітності культур і , зокрема, сприяти за допомогою освіти та засобів масової інформації усвідомленню позитивної ролі культурної різноманітності.

Статут ЮНЕСКО покладає на нашу Організацію обов'язок сприяти «збереженню своєрідності культури» її держав-членів. Однак, в даний час цій культурі загрожують самі різні фактори: в одному випадку надмірний захист національної самобутності створює загрозу для культури різних меншин; в іншому — релігія чинить тиск на культуру. Нарешті, майже повсюдно під впливом галопуючої глобалізації зникають мови, втрачаються традиції, вразливі культури опиняються на узбіччі, а то і повністю зникають.

Небезпека різкого скорочення широти культурного розмаїття вельми серйозна. Весь спектр веселки над нашою планетою не можна звести до одного із складових її кольорів і не піддати при цьому загрозі культурну спадщину майбутніх поколінь і виживання людства.

Багатогранність культури пізнається і з розповідей учітеляОсознаніе цього факту визначило прийняття у 2001 році Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття, яка супроводжується двадцятьма основними напрямками Плану дій, і в якій пропонується нове розуміння взаємозв'язку між різноманітністю, діалогом і розвитком. Ці три поняття взаємопов'язані і дозволяють враховувати і оптимізувати культурні ресурси людства.

Затвердивши цю Декларацію, держави — члени ЮНЕСКО зобов'язалися визнавати, захищати і активно пропагувати блага, пов'язані з культурною різноманітністю, на місцевому, національному та міжнародному рівнях . Я з радістю відзначаю, що цей День 21 травня святкується в дуже багатьох країнах світу. Нашим регіональним бюро доручено підтримувати всі ініціативи в цьому напрямку на основі встановлення справжніх партнерських зв'язків з громадянським суспільством.

Завданням ЮНЕСКО, як і ООН, не є організація культурної діяльності у світі. Однак, вона може підтримати людей планети в їх сподіваннях і надіях. Саме в цьому сенсі має сприйматися святкування 21 травня, яке об'єднує нас сьогодні.

Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне різноманіття — прекрасний інструмент діалогу та розвитку. Кожен з нас повинен прагнути до того, щоб плюралізм культур, завдяки встановленню діалогу між ними, став нашим спільним багатством. Тільки таким чином ми зможемо уникнути трагічних конфліктів і домагатися сталого розвитку, гарантувати який мають стійкість розмаїття культур і продовження конструктивного і пильного діалогу».