Всесвітній день метрології


Всесвітній день метрології (World Metrology Day) щорічно відзначається 20 травня. День обраний в ознаменування підписання 20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції, знаменитої «Метричної Конвенції» (Metre Convention), на основі якої була створена міжурядова Міжнародна організація мір і ваг.

У 1875 році Конвенцію підписали 17 країн, в числі яких була і Росія. Примітно, що одним з ініціаторів створення Міжнародної організації мір і ваг виступила Петербурзька Академія наук. У 1921 році в Метричну Конвенцію були внесені зміни, і в даний час вона нараховує близько 50 держав-учасниць.

На основі Метричної Конвенції було створено Міжнародне бюро мір і ваг (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) — перша міжнародна науково-дослідна лабораторія — і встановлені рамки для світового співробітництва і взаємодії вимірювальних наук, і, як наслідок, застосування досягнень цих наук у промисловості, комерційної діяльності та суспільному житті.

У Міжнародному бюро мір і ваг, що знаходиться у Франції (Севрі), зберігаються еталони Міжнародної системи одиниць — метра, кілограма, одиниці іонізуючих вивчень, електричного опору. Крім того, вченими-метрологам ведуться різні метрологічні дослідження, вивіряється точність вимірювань. В даний час зберігається первісна мета Метричної Конвенції — єдність системи вимірювань в усіх країнах, які підписали Конвенцію.

Відомо, що метрологія зародилася в глибокій старовині і в перекладі означає «наука про виміри». Метрологія проникає в усі науки і дисципліни, що мають справу з вимірами, і є для них єдиною наукою. Основні поняття, якими оперує метрологія, — це вимір, засіб вимірювань, метрологія, методики виконання вимірювань.