День екологічних знань


Щорічно 15 квітня у багатьох країнах світу відзначається День екологічних знань. Він веде свою історію з 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання і для сталого розвитку людства.

У нашій країні це свято відзначається з 1996 року за ініціативою громадських природоохоронних організацій і дає старт щорічній загальноросійської акції «Дні захисту навколишнього середовища від екологічної небезпеки», яка завершується 5 Червень Всесвітнім днем ??охорони навколишнього середовища.

Основна мета сьогоднішнього свята — просування екологічних знань та формування екологічної культури населення, інформування громадськості про стан справ в області екологічної безпеки та про стан навколишнього середовища, а також виховання і підготовка громадянина, що вміє мислити екологічно.

Важливість екологічної освіти в сучасному світі вже ні в кого не викликає сумнівів і в багатьох країнах є пріоритетним напрямом навчання і виховання. Адже діяльність по формуванню екологічної культури населення та дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища — це запорука безпечного майбутнього для всього людства.

Термін «екологія» (від грецького «oikos» — будинок, притулок і «logos» — наука, вчення) був вперше введений в 1866 році німецьким біологом Ернстом Геккелем. У сучасному розумінні екологія — це наука про взаємини організмів між собою і з навколишнім середовищем. Тому, щоб досягти розумного рівноваги між зростаючими потребами людства і меншало можливостями планети, при цьому зберігаючи і без того погіршується стан природи, кожен у наш час повинен володіти мінімальним набором екологічних знань та способів дбайливого взаємодії з навколишнім світом.

Екологічна освіта та просвіта отримали міжнародне визнання як найважливіші засоби вирішення проблем охорони природи. Програма Десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку, оголошеного ООН на 2005-2014 роки, також включає завдання розвитку екологічної освіти у всьому світі. Ці питання відображені в цілому ряді міжнародних наукових конференцій, до яких приєдналася і Росія.

У нашій країні екологічна просвіта та виховання є одним із пріоритетних напрямків роботи загальноосвітніх установ. Адже від екологічної культури підростаючого покоління залежить майбутнє всієї планети. Звичайно, вирішити глобальні екологічні проблеми можна тільки спільними зусиллями на загальнодержавному і світовому рівні, але поліпшити екологію місця проживання під силу навіть одній конкретній людині.

На честь сьогоднішнього свята в багатьох ВУЗах, школах, бібліотеках та наукових установах різних міст Росії проходять різні конференції, семінари, виставки, свята, круглі столи та інші заходи, присвячені питанням екології та охорони навколишнього середовища. У більшості випадків ці заходи організовуються освітніми установами всіх рівнів в тісній взаємодії з органами влади, громадськістю, установами культури та ЗМІ. Велику роль відіграє також залучення всіх бажаючих в різні природоохоронні проекти і глобальні екологічні акції, які проходять у багатьох регіонах Росії.

Важливо також відзначити, що День екологічних знань значимий не тільки для тих, хто займається екологічним просвітництвом і освітою, але і для всіх жителів нашої планети, адже мова йде про безпечне життя в майбутньому всіх нас. Прищеплення екологічної культури сьогодні — запорука збереження здоров'я майбутніх поколінь!