День міграційної поліції Казахстану


В результаті прийняття Кабінетом Міністрів Республіки Казахстан постанови № 256 від 5 квітня 1993 року — «Положення про паспортну систему в Республіці Казахстан» — була реорганізована паспортно-візова служба Республіки. Реорганізація стала прямим наслідком змін, що відбулися в Казахстані у відповідності з вимогами часу.

У 1999 році паспортно-візова служба була перейменована в міграційну поліцію. Змінилися завдання та функції служби, її структура. У зв'язку зі збільшенням кількості іноземних громадян, що прибувають в Казахстан, виникла необхідність у регулюванні порядку їх перебування.

Тимчасова реєстрація, оформлення на постійне місце проживання, оформлення громадянства, видача посвідчень та паспортів — державно-важливі і потрібні справи. За указом президента особлива увага приділялася прибувають в Казахстан на історичну батьківщину.

Для боротьби з незаконною міграцією, припинення фактів порушень перебування іноземних громадян в Казахстані, контрабанди наркотиків, зброї через кордон, у квітні 2002 року створено взвод єдиної загороджувальної системи «Рубіж».

Міграційна поліція діє відповідно до Конституції Республіки Казахстан, Законами Республіки Казахстан «Про органи внутрішніх справ», «Про міграції населення», «Про правове становище іноземців», «Про громадянство Республіки Казахстан»та іншими нормативними правовими актами, міждержавними угодами (договорами), а також відомчими інструкціями, що регламентують службову діяльність.