День місцевого самоврядування в Україні


7 грудня 1990 Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». З тих пір 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування — професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, на основі якого діє самоврядне суспільство. Це давня слов'янська і давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. В Україні вважають, що тільки така влада і є справді народною — владою не над суспільством, а законною владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства.

15 жовтня 1985 в Страсбург європейськими державами був схвалений міжнародний пакт іменований «Європейська хартія місцевого самоврядування» (European Charter of Local Self-Government). Цей пакт зіграв і продовжує грати виключно важливу роль у становленні і розвитку класичної моделі місцевого самоврядування як в старих, так і в нових європейських демократіях.

Особливо важливе значення має Хартія для незалежної України, де інститут місцевого самоврядування був на 70 років заборонений, а тепер його поновлення відбувається з величезними зусиллями і проблемами. 15 липня 1997 Верховна Рада України ратифікувала Хартію, яка, таким чином, стала частиною національного законодавства.

На жаль, з часу ратифікації Україною Хартії законодавство про місцеве самоврядування так і не приведено у відповідність з рядом її базових положень. Певні надії покладалися після введення Дня місцевого самоврядування, який був встановлений Указом Президента № 1250/2000 від 25 листопада 2000 року.

Система місцевого самоврядування повинна відповідати потребам суверенної цілісної держави. І День місцевого самоврядування міг би стати справжнім орієнтиром, правовою основою в процесі перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні.