День Конституції Литви


Чинна Конституція Литовської Республіки прийнята на референдумі 25 жовтня 1992 року. Лише двічі в неї вносилися зміни: Законом від 20 липня 1996 року і Законом від 12 грудня 1996 року.

Литовська Конституція включає 14 розділів (154 статті), а також преамбулу і заключний розділ. У структурі Конституції помітно вплив попередніх конституційних актів Литви. Поряд із традиційними для більшості Конституцій главами про парламент, президент, уряд, судову систему, місцеве самоврядування, в Конституції Литви є глава про фінанси і бюджет, яка в Литві вперше з'явилася в Конституції 1922 року.

Привертають увагу й дві, як би «парних», глави: «Людина і Держава» та «Суспільство і Держава». Текст Конституції відрізняє не тільки чіткість і логічна послідовність викладу, а й високий рівень і детальне опрацювання конкретних нормативних рішень.

До 11 березня 1990 року на території Литви діяли Конституція СРСР від 1977 року і Конституція Литовської РСР від 1978 року. Верховна Рада Литовської РСР ухвалено 11 березня 1990 року Закону скасував дію радянських конституцій, відновив дію конституції 1938 року і, для погодження положень останньої з сформованій фактичної ситуацією, прийняв Тимчасовий Основний закон Литовської Республіки.