День винахідника і раціоналізатора України


Щорічно в третю суботу вересня в Україні відзначається День винахідника і раціоналізатора, який встановлено відповідно до Указу президента № 443/94 від 16 серпня 1994 року.

винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Україні регулює Український інститут промислової власності — Укрпатент (UkrPat).

В Україні діє Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (№ 3687-ХП від 15 грудня 1993 року), згідно з яким винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій технології. Право на одержання патенту має винахідник або винахідники, які спільно створили винахід. Але якщо винахід створено в результаті виконання службових обов'язків, то і право на одержання патенту на таке службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Саме винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково . Конституція України гарантує громадянам право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю інтелектуальною власністю (ст. 41).

А також Стаття 54 Конституції України гарантує захист моральних і матеріальних інтересів автора. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної діяльності.

Україна має безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня, серед яких літаки з сімейства «Анів», ядерні технології Адаменко, технологія стимулювання росту рослин в сільському господарстві Пономаренко, а також медичні винаходи — спосіб боротьби з раком Завірюхи і лікування судин людини неоперабельним методом Бурого.

День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, почуттям нового, умінням розширити межі звичного і вийти за рамки стереотипів.