День підприємця України


У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця, який встановлений Указом Президента № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року з метою відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

В даний час економічна діяльність в Україні реалізується в різних формах власності (державної, комунальної, колективної, приватної) і різноманітних організаційно-правових формах господарювання, які допускаються законодавством.

Конституція України у статті 42 проголосила право кожного громадянина на заняття видами підприємницької діяльності, які не є прерогативою держави або не заборонені законом. До законодавчих актів з цих питань слід, насамперед, віднести Закони України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства», «Про господарські товариства», в яких визначаються загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення подібної діяльності.

В Україні таким чином створюються умови для реалізації конституційного права на підприємництво, гарантується його свобода.

У Законі «Про підприємництво» (№ 698-12 від 7 лютого 1991 року) зазначено, що суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути:
— громадяни України, інших держав, приватні підприємці;
— юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом
України «Про власність».

У Законі обумовлені свободи і обмеження у здійсненні підприємницької діяльності, основні принципи, організаційні форми та умови здійснення підприємницької діяльності.

Наприклад, в Харкові, який за чисельністю населення є одним з п'яти міст-мільйонників України, працюють 75 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, включаючи фізичних та юридичних осіб. А всього в сфері малого та середнього бізнесу міста створено понад 230 тисяч робочих місць, тобто, задіяний практично кожен шостий харків'янин.

При цьому на кожні 10 тисяч чоловік населення припадає 86 малих підприємств, що більше, ніж в середньому по Україні (52 на 10 тисяч чоловік населення).