День працівників прокуратури Молдови


29 січня 1992 в Молдові був прийнятий Закон № 902 -XII «Про прокуратуру», дата прийняття Закону і стала офіційним Днем працівника прокуратури.

Стаття 1 цього Закону говорить, що «Відповідно до Конституції Генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори здійснюють нагляд за точним і однаковим виконанням законів органами публічного управління, юридичними і фізичними особами та їх об'єднаннями». А також, що «Прокуратура захищає законність, права і свободи громадян, сприяє здійсненню правосуддя відповідно до закону».

Прокуратура Молдови уповноважена:
— від імені та в інтересах товариства забезпечувати виконання закону, захищати правопорядок, права і свободи громадян в разі, коли порушення таких тягне застосування кримінальних санкцій;
— керувати кримінальним переслідуванням і здійснювати його;
— представляти обвинувачення в судових інстанціях;
— брати участь відповідно до закону у розгляді цивільних справ (включаючи справи адміністративного судочинства) та справ про правопорушення, провадження за якими порушено Прокуратурою;
— забезпечувати правову допомогу і міжнародне співробітництво у сфері своєї діяльності;
— реалізувати кримінальну політику держави;
— забезпечувати ефективний захист свідків, потерпілих та інших учасників процесу;
— у передбачених законом випадках пред'являти цивільні позови;
— здійснювати контроль за дотриманням законів у місцях попереднього ув'язнення та пенітенціарних установах;
— здійснювати контроль законності у Збройних силах;
— здійснювати контроль за виконанням судових рішень у кримінальних справах.

За довгі роки існування Прокуратура Республіки Молдова на ділі доводить, що є одним з головних державних атрибутів в реалізації принципу верховенства закону і захист основних прав і свобод громадян.

Тільки високий професіоналізм і прикладені співробітниками прокуратури зусилля, які здійснюють нагляд за виконанням Конституції та законів держави, інших документів, що регулюють соціально-економічне життя країни, можуть звести до мінімуму рівень корупції та інших вад суспільства.