День створення органів державного пожежного нагляду


Точкою відліку в історії виникнення державного пожежного нагляду стало підписання в цей день в 1927 році Всеросійським центральним виконавчим комітетом і Радою народних комісарів «Положення про органи Державного пожежного нагляду в РРФСР». А розроблений проект цього положення був на Всеросійській нараді пожежних в травні 1926 року.

На новостворені органи Держпожнагляду були покладені функції розробки протипожежних заходів у сфері попередження пожеж та їх гасіння, нагляд за станом пожежної безпеки організацій, технічна нормалізація пожежного інвентарю, спорядження та обладнання, керівництво справою автоматичного огнетушенія та пожежної сигналізації , розгляд статутів добровільних пожежних організацій та сприяння розвитку пожежно-технічної освіти в країні.

Почалося планомірне здійснення профілактичних заходів: на всіх великих промислах та підприємствах стали проводитися пожежно-технічні обстеження. Питання пожежної безпеки стали предметом широкої агітації та пропаганди. У цехах, на підприємствах, в житловому секторі створювалися спеціальні комірки з попередження пожеж і боротьби з ними. А в Ленінграді (нині — Санкт-Петербург) на базі Інституту інженерів комунального будівництва був утворений факультет інженерів протипожежної оборони, який почав готувати перших пожежних фахівців.

Вперше свято відзначалося всіма співробітниками органів ДПН в 2007 році.