День працівників податкових органів Білорусі


Державна податкова служба в республіці створена постановою Ради Міністрів УРСР від № 78 від 2 квітня 1990 року в системі Міністерства фінансів УРСР у складі Головної державної інспекції Мінфіну БРСР і 185 державних податкових інспекцій по областях, містах, районах і районах у містах.

Станом на 1 лютого 2007 штатна чисельність податкових органів республіки (без обслуговуючого персоналу) становила 9209 чоловік. У структуру міністерства входить 158 інспекцій МНС, в тому числі 7 — по областях і місту Мінську, 151 — по районах, містах, районах у містах. Штатна чисельність центрального апарату міністерства — 196 чоловік.

Підготовка фахівців для податкової служби здійснюється в Білоруському державному економічному університеті, в Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, на економічних факультетах інших навчальних закладів республіки. Підвищення кваліфікації кадрів здійснюється на базі навчальних закладів при навчальних закладах республіки. Серед них провідне місце займають Інститут вищих управлінських кадрів Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, Білоруський державний економічний університет, навчальний центр підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства фінансів Республіки Білорусь.

За високі показники в праці працівники податкових органів нагороджуються нагрудним знаком Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь «Видатнік падатковай служби», Почесною грамотою Міністерства з податків і зборів та заохочуються оголошенням Подяки Міністра з податків і зборів.