4 Липня

Вперше опубліковано «Маніфест Комуністичної партії»


Карл Маркс і Фрідріх Енгельс — автори « Маніфесту Комуністичної партії»
«Маніфест Комуністичної партії»був першим програмним документом наукового комунізму і першою програмою міжнародної комуністичної організації.

Маніфест був написаний Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом за дорученням 2-го конгресу Союзу комуністів, що відбувся в 1847 році. У стислій формі «Маніфест» формулював основні положення матеріалістичного розуміння історії, об'єктивні закони розвитку суспільства, закономірності переходу від одного способу виробництва до іншого. Він характеризував історію всіх раніше існуючих класових суспільств як історію боротьби класів.

«Маніфест» гостро критикував підвалини буржуазного ладу — буржуазну власність, буржуазну сім'ю, буржуазну мораль, буржуазна держава, в якому державна влада все більшою мірою стає комітетом, керуючим загальними справами всього класу буржуазії.

«Маніфест» засуджував загарбницьку політику буржуазії, агресивні війни, властиві капіталізму, і доводив, що повалення капіталістичного ладу приведе до корінної зміни міжнародних відносин. Разом з антагонізмом класів всередині нації впадуть і ворожі відносини націй між собою. Зникнуть приводи для міжнародних конфліктів і воєн.

Авторами «Маніфесту» висувалася ідея перетворення пролетаріату в панівний клас, ідея диктатури пролетаріату, хоча сам термін «диктатура пролетаріату» в ньому ще відсутній.

У «Маніфесті» Маркс і Енгельс вперше виклали вихідні положення свого вчення про комуністичну партію. Тут підкреслювалося, що у комуністів немає ніяких інтересів, окремих від інтересів усього пролетаріату в цілому, що комуністи являють собою авангард робітничого класу.