6 Червня

Створено Головне управління у справах літератури та видавництв ( Головліт )


За указом всемогутнього Головліту були заборонені всі пісні Олександра Вертинського
6 червня 1922 декретом Ради Народних Комісарів було створено Головне управління у справах літератури та видавництв (Головліт), відповідало за політику держави щодо цензури.

У його обов'язки входив попередній перегляд всіх призначених до публікації літературних творів, нот, карт і тому подібного, а також складання списків творів друку, заборонених до опублікування. Вся комуністична партійна преса від цензури звільнялася.

Головліт займався виправленням рукописів, складанням марксистських передмов до творів російських і зарубіжних класиків.

Всі твори, що носять на думку Головліту ворожий характер до радянської влади і комунізму, друкувати взагалі заборонялося. Не дозволялася публікація книг ідеалістичного напрямку, дитячої літератури, що містить елементи буржуазної моралі з вихвалянням старих побутових умов, релігійна російська література та інше.

9 лютого 1923 року, за Головліт був створений Репертком — Комітет з контролю за репертуаром і видовищами. Він складав списки дозволених і заборонених опер, оперет, вокальних творів, грамофонних платівок, танців. Був заборонений весь Вертинський, безліч російських романсів. З опери «Царська наречена» Римського-Корсакова усувалися «надмірності по частині славлення царя», а з «Євгенія Онєгіна» Чайковського — «фальшивий епізод кріпосної ідилії» .

У 1980-х роках перебудова внесла суттєві корективи в діяльність Головліту. 12 червня 1990 року був виданий закон «Про пресу та інші засоби масової інформації», що скасував державну цензуру.

У грудні 1993 року цензуру заборонила Конституція Російської Федерації.