25 Травня

День звільнення Африки


25 травня щорічно відзначається як День звільнення Африки
25 травня 1963 року на 1-й конференції урядів африканських країн в Аддіс-Абебі (Ефіопія) була створена міждержавна Організація африканської єдності (ОАЄ). Цей день, коли був підписаний її статут тридцятьма африканськими країнами, за рішенням ООН щорічно відзначається як День звільнення Африки.

Своїми цілями ОАЄ визначила — зміцнення єдності та солідарності країн континенту; координація дій і розвиток всебічного співробітництва африканських держав, захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності; знищення всіх видів колоніалізму і заохочення міжнародного співробітництва.

Для успішної реалізації визначених цілей члени ОАЄ зобов'язалися координувати свої дії в області зовнішньої політики, економіки, науки і техніки, оборони і безпеки, культури і охорони здоров'я. А головні принципи — рівноправність і невтручання у внутрішні справи держав-членів; повага їхньої територіальної цілісності та незалежності, мирне врегулювання спірних питань та ін

Африка — континент великих економічних можливостей, що відрізняється багатством флори і фауни, запасами мінеральної сировини, великою кількістю земельних і водних ресурсів, численним і швидко зростаючим населенням. Разом з тим, господарство Африки — найбільш відстала частина світового господарства. Це відставання стало результатом політичної нестабільності в країнах континенту, слабкістю внутрішньої виробничої бази та інфраструктури, недостатнім притоком інвестицій.

У липні 2001 року було створено Нове партнерство для розвитку Африки (НЕПАД) — це свого роду план дій по досягненню сталого розвитку в Африці, що має конкретні завдання по секторальним пріоритетам (інфраструктура, сільське господарство, навколишнє середовище, культура, наука та інформаційні технології, розвиток людських ресурсів), а також схеми мобілізації ресурсів (доступ до ринків, потоки капіталів). Основна ідея НЕПАД полягає в тому, що держави Африки встають на демократичний шлях розвитку і можуть своїми зусиллями домогтися подолання бідності.