25 Квітня

Прийнято постанову про переведення Академії наук СРСР в Москву


Академія наук СРСР
25 квітня 1934 Раднарком СРСР прийняв постанову про переведення Академії наук СРСР з Ленінграда до Москви, з метою «подальшого наближення всієї роботи Академії наук до наукового обслуговування соціалістичного будівництва».

У Росії Академія наук була заснована ще в 1724 році в Петербурзі указом Петра I і спочатку називалася Академією наук і мистецтв. У 1803 році вона була перейменована в Імператорську Академію наук, в 1836 році — до Імператорської Санкт-Петербурзьку АН, в 1917 році — в Російську АН, а у липні 1925 року — до Академії наук СРСР.

Академія наук СРСР (АН СРСР) вважалася вищим науковим закладом країни, об'єднуючому в якості своїх членів найбільш видатних радянських вчених. Її основні завдання — розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих і суспільних наук; здійснення перспективних наукових досліджень, виявлення принципово нових можливостей технічного прогресу і т.д. АН СРСР була підпорядкована безпосередньо Раді Міністрів.

У роки Радянської влади в Академії наук були створені крупні науково-дослідні установи по більшості основних напрямків науки: інститут фізико-хімічного аналізу, фізико-математичний інститут, радієвий інститут, біохімічні та біогеохімічні лабораторії та ін Академія наук була визнана «... вищим Всесоюзним вченим установою», і її діяльність в радянські роки бурхливо розвивалася.

Якщо в дореволюційний період діяльність Академії була зосереджена в основному в Петербурзі, де проживала більшість її членів, то після Жовтневої революції становище змінилося: в АН стали обиратися вчені, які працюють в різних містах країни. На початку 1930-х років її склад значно розширився — поряд з багатьма видатними вченими в галузі природничих та суспільних наук, в АН були обрані великі інженери та громадські діячі.

Тоді ж почалася організація філій та науково-дослідних баз Академії наук в республіках, краях і областях СРСР, здійснювалося планування науково-дослідних робіт. У 1933 році академія була переведена в підпорядкування безпосередньо РНК СРСР, який і прийняв постанову про переведення АН з Ленінграда до столиці Радянського Союзу — Москву.

Сьогодні Російська академія наук — державна академія наук, вища наукова організація Російської Федерації , провідний центр фундаментальних досліджень у галузі природничих і суспільних наук в країні.