5 Березня

Набув чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї


Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН. Мета Договору — обмеження кола країн, що володіють ядерною зброєю, забезпечення міжнародного контролю за виконанням державами взятих зобов'язань, обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї і створення широких можливостей для мирного використання атомної енергії.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї був розроблений Комітетом з роззброєння ООН, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 року і відкритий для підписання 1 липня 1968 року в Москві, Вашингтоні та Лондоні.

Договір встановлював, що державою, яка володіє ядерною зброєю, вважається те, яке справило і підірвало таку зброю або пристрій до 1 січня 1967 року (СРСР, США, Великобританія, Франція, Китай). Він зобов'язав ядерні держави не передавати кому б то не було ядерну зброю і контроль над ним, не допомагати державі, що не володіє ядерною зброєю, в його виробництві або придбанні.

Неядерні держави зобов'язані не приймати ядерної зброї, а також контролю над ним, не виробляти і не набувати його і не домагатися в цих цілях чиєїсь допомоги.

Даний Договір набув чинності 5 березня 1970 після здачі на зберігання ратифікаційних грамот державами-депозитаріями (СРСР, США, Великобританія), а також 40 іншими країнами.