28 Лютого

Нільс Бор пропонує планетарну модель будови атомаМодель Бора, що припускає, що електрони рухаються навколо атомного ядра подібно до планет, що звертаються навколо зірки, дозволила пояснити хімічні та оптичні властивості атомів. У 1922 році за цю роботу Нільс Бор був нагороджений Нобелівською премією.

Досліди з вивчення проходження електричного струму через рідини, що проводяться Фарадеєм , дали уявлення про електрику як окремих одиничних зарядах.

Величини цих зарядів були визначені при вивченні проходження електричного струму через гази. Відкриття мимовільного розпаду атомів привело до уявлення про складності атома. Відкриття ядер атома дало можливість Резерфорду в 1911 році побудувати одну з перших моделей будови атома.

Датський фізик Нільс Бор 28 лютого 1913 запропонував свою теорію будови атома, в якій електрон в атомі не підкоряється законам класичної фізики. Відповідно до цієї теорії електрон обертається навколо атома по строго стаціонарним кругових орбітах. Бор ввів поняття квантового співвідношення між радіусом орбіти і швидкістю електрона.

Згодом теорія Бора була доповнена і переосмислена. На зміну теорії Бора прийшла квантова модель будови атома.