30 Липня

У Гельсінкі відкрився завершальний етап Наради з безпеки і співробітництва в Європі


Леонід Брежнєв підписує Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, 1975 рік)
30 липня 1975 року в Гельсінкі відкрився завершальний етап Наради з безпеки і співробітництва в Європі.

1 серпня 1975 року по його підсумками був прийнятий Заключний акт, підписаний лідерами більшості європейських країн, а також США і Канади. Радянську делегацію очолював Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Заключний акт містив зобов'язання держав-учасниць розширювати, поглиблювати, зробити поступальним і міцним процес розрядки міжнародної напруженості.

У його розділі, відноситься до питань безпеки, були сформульовані 10 принципів, що визначають правила і норми взаємовідносин і співпраці всіх держав — учасниць Наради: суверенна рівність, повага прав, властивих суверенітету; незастосування сили або загрози силою; непорушність кордонів; територіальна цілісність держав; мирне врегулювання спорів; невтручання у внутрішні справи; повага прав людини та основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань; рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею; співробітництво між державами; сумлінне виконання зобов'язань з міжнародного праву.

Узгоджені учасниками Наради принципи відносин між державами були покликані створити надійну основу для виключення з європейських міжнародних відносин агресії і будь-яких інших видів насильства. Ці заходи були покликані активізувати політичну розрядку в Європі і укріпити безпеку держав.

Тоді вони вважалися великими кроками до досягнення в остаточному підсумку загального і повного роззброєння під суворим і ефективним міжнародним контролем. Заключний акт містив також положення про співробітництво в гуманітарних галузях: культурі, освіті, інформації та контактах між людьми.