22 Липня

Заснований Міжнародний валютний фонд


Емблема Міжнародного валютного фонду
Міжнародний валютний фонд був заснований 22 липня 1944 року на Бреттонвудської конференції.

Основні завдання фонду — це сприяти міжнародному співробітництву в грошово-кредитній сфері; сприяти стабільності валютних курсів і регулювати норми і правила у валютній сфері; сприяти створенню багатосторонньої системи розрахунків та усунення валютних обмежень; допомагати своїм членам усувати диспропорції платіжного балансу за рахунок тимчасового надання фінансових коштів.

МВФ має повноваження на створення і надання своїм членам міжнародних фінансових резервів у формі «Спеціальних прав запозичення (СПЗ)». Фінансові ресурси Фонду формуються головним чином за рахунок передплати («квот») його 184 держав-членів, загальна сума якої в даний час складає 212,7 млрд. СПЗ, або близько 293 млрд. доларів США. Квоти визначаються за формулою, виходячи з відносних розмірів економік держав-членів.

Основна фінансова роль МВФ полягає в наданні короткострокових кредитів членам, що зазнають труднощі з платіжним балансом. Члени, що запозичують кошти у Фонду, в свою чергу, погоджуються здійснювати політичні реформи з метою усунення причин, що викликали такі труднощі. Розміри запозичень у МВФ обмежуються пропорційно квотам. Фонд також надає допомогу на пільгових умовах країнам-членам із низьким рівнем доходів.

Керівний орган Фонду — Рада керуючих, в якому представлені всі країни-члени. Він збирається щорічно. Повсякденною роботою керує Виконавча рада у складі 24 членів. Міжнародний валютно-фінансовий комітет, 24 члени якого входять до Ради керуючих, консультує Раду з питань, що входять у його компетенцію. У штаті МВФ близько 2 650 співробітників з 140 країн, очолюваних Директором-розпорядником, який обирається Виконавчою радою.