20 Червня

У газеті «Правда» з'явилася стаття Йосифа Сталіна «Марксизм і питання мовознавства» з підзаголовком «Щодо марксизму в мовознавстві»


"Головний мовознавець СРСР" — Йосип Сталін
20 червня 1950 року в радянській газеті «Правда» з'явилася стаття Йосипа Сталіна «Марксизм і питання мовознавства» з підзаголовком «Щодо марксизму в мовознавстві».

У своїй роботі вождь піддав нищівній критиці «нове вчення про мову» покійного академіка Миколи Марра, який протягом двох десятиліть панувало в СРСР, і поставив крапку в дискусії щодо «марризму», що проводилася газетою з 9 травня 1950 року.

У ході цієї дискусії виступали не тільки прихильники навчання (Іван Мещанінов, Федот Філін та інші) і автори, що займали компромісну позицію, серед яких був і знаменитий радянський філолог Віктор Виноградов, але і послідовні супротивники марризму (Арнольд Чікобави, Борис Серебренніков, Григорій Капанцян і Леонід Булаховський).

Суть ідей Марра зводилася до твердження класового підходу в класифікації мов, походження їх усіх від єдиного звуконаслідувального кореня і заперечення здатності мов до розвитку.

Дискусія була задумана Сталіним після особистого звернення до вождю на початку 1950 року рішучого опонента марризму Арнольда Чікобави. 9 травня в «Правді» вийшла його антімаррістская стаття, що в тих умовах вже являло собою сенсацію. Однак те, що незабаром на сторінках газети з підтримкою антімаррістов виступить особисто товариш Сталін, ретельно приховувалося від решти учасників.

При написанні статті вождь користувався підручником російського дореволюційного лінгвіста-младограмматиков Д. Кудрявського і особистими консультаціями Чікобави.

марризму, сьогодні вважається псевдонаукою, абсолютно неспроможний з наукової точки зору, тим не менш привернув відоме увагу вчених до дослідження синхронних закономірностей мови, соціолінгвістики, мовної типології, неможливості обмежуватись порівняльно-історичної проблематикою.